Previously-Tyrell-Hatton-won-the-BMW-PGA-Championship